For hvem?

Hvem kan gøre brug af Skallen?

Alle foreninger, klubber og organisationer hvis medlemmer er over 60 år

samt handicaporganisationer og førtidspensionistgrupper kan gøre brug

af Skallen.

Aktivitetshuset Skallen

Skallen - Møllergade 99, 5700 Svendborg - tlf. 62 20 10 55 - e-mail: skallen@nypost.dk

Lokalerne kan også lejes af andre foreninger til enkeltmøder, når de ikke er optaget af nogen af de ovennævnte.

 

For tiden benyttes Skallen af mere end 15.000 personer om året.

 

De er dog alle tilknyttet foreninger, klubber, organisationer etc.