Priser

Hvad koster det at gøre brug af Skallen?

For foreninger, klubber og organisationer, hvis medlemmer er fyldt 60 år,

plus handicaporganisationer og førtidspensionistklubber (målgruppen) – som bruger Skallen

jævnligt – betales 50,00 kr. pr. bruger/medlem halvårligt, dog maksimum 6.000 kr årligt.

Aktivitetshuset Skallen

Skallen - Møllergade 99, 5700 Svendborg - tlf. 62 20 10 55 - e-mail: skallen@nypost.dk

Medlemstallet/brugere oplyses til Skallens kasserer inden årets udgang. Dette tal danner grundlag for betaling det kommende år.

1.halvår betales 1.februar, 2.halvår betales 1.oktober.

For andre brugere i målgruppen, der kun mødes lejlighedsvis, dvs. maksimum 2 gange årligt, betales 10,00 kr. pr. person pr. gang.

Dette er nødvendigt for at ejendommen kan anvendes som et funktionsdygtigt aktivitetscenter.

 

Lokalerne kan også lejes ud til enkeltmøder til andre foreninger, når de ikke er optaget af nogen af ovennævnte.

Priser v/enkeltmøder:

 

Kælderen:        Kr. 90,00 i timen

 

Stueetagen:     Kr. 150,00 i timen

 

1. salen:

 

Mødelokale 2:   Kr. 40,00 i timen

 

Mødelokale 3:   Kr. 40,00 i timen

 

Mødelokale 4:   Kr. 40,00 i timen (lejes kun undtagelsesvis ud særskilt)

 

Målgruppen for brug af Skallen kan læses under: For hvem?

Lejen kan indbetales på konto 9370 4560147320 SparNordBank eller kontant på kontoret mellem kl. 9:00-11:00.