Info den 11.12.2022.

Nyt fra brugerrådet

Skallen holder lukket fra d. 18. december til d.9. januar 2023.

Man må gerne bruge sine lokaler i uge 1. 2023.

En lille oplysning der holdes årsmøde d.23. marts 2023.

 

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår vi ses i 2023.

                                                 Tak for året der snart rinder ud

 

Mange hilsner fra brugerrådet

 

Info den 18.06.2022

Kære medlemmer.

Besked og hilsen fra Brugergruppen

Kontoret holder lukket fra 1. juli til 1. august.

I er velkommen til og skrive til os som vi så svare på efter ferien.
Hvis i ringer på telefonen er der heller ikke svar før efter ferien.
Vi glæder os til at vi mødes igen.
I ønskes alle en en rigtig god sommer fra bestyrelsen

Hilsen Grethe

  

Info den 04.02.2022.

Der indkaldes hermed til årsmøde i Seniorhus Skallen mandag d. 28. februar 2022 kl.10.00.

Mødet afholdes i salen i Skallen.

                                                                   Dagsorden

  1.  Velkomst, samt kaffe og brød.
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Valg af 2 stemmetællere
  5. Formandens beretning.
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af tre brugerrådsmedlemmer, samt suppleant
   Næstformand og sekretær Astrid Hansen genopstiller ikke
   Menigt medlem Inge-Lise Rasmussen genopstiller ikke.
   Suppleant valgt på stiftende møde i juni 2021, er indgået i Brugerrådet i løbet af 2021.
  8. Evt.

Praktisk information

Idet vi stadig ønsker at passe på hinanden, kan der kun deltage to repræsentanter fra hver forening/

brugergrubbe. Grupperne/foreninger finder selv ud af, hvem de vil sende.

Frist for tilmelding er fredag den 11.02.2022. tilmelding foregår til:

     Formand Grethe Sørensen på mobil 27571094 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

 Brugerrådet er på mødet vært ved en kop kaffe og et rundstykke. Vi starter med kaffe og brød og selve mødet ca.10.15. Økonomi til dette er via tilsidesatte midler fra tidligere bestyrelse.

Indkomne forslag skal være formand Grethe Sørensen i hænde senest mandag den 14.02.2022. Hvis der er forslag, sendes der en revideret dagsorden ud senest otte dage før mødet. Hvis der ikke er indkomne forslag, er ovenstående dagsorden gældende.

 

Med venlig hilsen Brugerrådet.

 

 

 

 

 

Nyt fra brugergruppen.

 

 

 Vi holder bestyrelsesmøde 1. gang om måneden 2.mandag. Hvor Birthe Bergmann af og til deltager.

Her i sommer fik vi malet næsten over det hele, resten skulle gerne komme i 2022.

Der har været reparation på nogle vinduer. I et rum i kælderen er der opdaget skimmelsvarmp det er nu under, reparation det kan tage noget tid inden det er i orden igen. De som har ting til og stå der må vente lidt med og få det på plads.

Der er kommet en ny opvaskermaskine i stueetagen. Der er blevet indhentet tilbud på nye lamper det bliver  kælderen der får først engang i 2022.

Nye persiender på første sal er også ved og blive undersøgt.

Man er ved og finde ud af med en storskærm i salen det bliver så den kan flyttes rundt.

Den skal betales ud af de penge, brugergruppen fik fra den gamle bestyrelse.

Masser af blomster rundt omkring.

Vi har også talt om og holde julefrokost eller nytårskur det må vente til 2022 - 2023.

Hermed vil vi i brugergruppen ønske alle en glædelig jul og godt nytår.

Og tak for godt samarbejde i 2021 vi ses i 2022.

Hilsen fra brugergruppen

 

 

 

 

 

Info den 09.12.2021.

 Nyt fra brugergruppen.

 Vi holder bestyrelsesmøde 1. gang om måneden 2.mandag. Hvor Birthe Bergmann af og til deltager.

Her i sommer fik vi malet næsten over det hele, resten skulle gerne komme i 2022.

Der har været reparation på nogle vinduer. I et rum i kælderen er der opdaget skimmelsvarmp det er nu under, reparation det kan tage noget tid inden det er i orden igen. De som har ting til og stå der må vente lidt med og få det på plads.

Der er kommet en ny opvaskermaskine i stueetagen. Der er blevet indhentet tilbud på nye lamper det bliver  kælderen der får først engang i 2022.

Nye persiender på første sal er også ved og blive undersøgt.

Man er ved og finde ud af med en storskærm i salen det bliver så den kan flyttes rundt.

Den skal betales ud af de penge, brugergruppen fik fra den gamle bestyrelse.

Masser af blomster rundt omkring.

Vi har også talt om og holde julefrokost eller nytårskur det må vente til 2022 - 2023.

Hermed vil vi i brugergruppen ønske alle en glædelig jul og godt nytår.

Og tak for godt samarbejde i 2021 vi ses i 2022.

Hilsen fra brugergruppen

 

 

 

 

Info den 01.07.2021.

Som tidligere annonceret, har der nu været afholdt årsmøde den 17.06.2021.

Der var en god tilslutning, 43 personer fra 22 foreninger deltog i mødet, hvor velkomst, kaffe og rundstykker var 1. punkt på dagsordenen.

Birthe Bergmann - Kultur & Fritid, aflagde en meget fin og informativ beretning om forløbet siden den 15.09.2020. hvor Svendborg Kommune modtog opsigelsen fra den nu afgåede bestyrelse.

Birthe kom samtidig ind på, hvordan den nye fungerende arbejdsgruppe, har arbejdet i perioden op til årsmødet.

Og i beretningen bliver der også redegjort for status på bookingsystemet -hvornår/hvordan det implementeres. Det nye nøglesystem lader vente på sig, af flere årsager. Affaldssortering er også blevet en realitet i Skallen.

Grethe Sørensen, kasserer i den tidligere bestyrelse, fremlagde et afsluttende regnskab. Kontoen er ophævet og saldoen overgået til Svb. Kommune. Pengene er øremærket til nye inveteringer i huset. 

Forslaget til de nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

De fem opstillede kandidater til det nye brugerråd, blev alle valgt uden modkandidater. Samtidig blev der også valgt en suppleant. Navne og konstituering kan ses i hovedmenuen.

Beretning og referat er sendt ud til samtlige formænd/holdledere.

Vær opmærksom på, at det nye telefon nr. er trådt i kraft. Se hovedmenuen.

Brugerrådet holder ferie i juli måned. Vi træffes på kontoret igen, tirsdag den 03.08.2021. kl. 10.00 - 11.00

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer.

 

 

Information

Seniorhus Skallen.

Møllergade 99, 5700 Svendborg

Mobil: 2172 7713

Mail: skallen@nypost.dk

Åbningstid

Åbningstider på kontoret:

Tirsdag & onsdag Kl. 10.00 - 11.00

Torsdag Kl. 12.00 - 13.00