Info den 01.07.2021.

Som tidligere annonceret, har der nu været afholdt årsmøde den 17.06.2021.

Der var en god tilslutning, 43 personer fra 22 foreninger deltog i mødet, hvor velkomst, kaffe og rundstykker var 1. punkt på dagsordenen.

Birthe Bergmann - Kultur & Fritid, aflagde en meget fin og informativ beretning om forløbet siden den 15.09.2020. hvor Svendborg Kommune modtog opsigelsen fra den nu afgåede bestyrelse.

Birthe kom samtidig ind på, hvordan den nye fungerende arbejdsgruppe, har arbejdet i perioden op til årsmødet.

Og i beretningen bliver der også redegjort for status på bookingsystemet -hvornår/hvordan det implementeres. Det nye nøglesystem lader vente på sig, af flere årsager. Affaldssortering er også blevet en realitet i Skallen.

Grethe Sørensen, kasserer i den tidligere bestyrelse, fremlagde et afsluttende regnskab. Kontoen er ophævet og saldoen overgået til Svb. Kommune. Pengene er øremærket til nye inveteringer i huset. 

Forslaget til de nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

De fem opstillede kandidater til det nye brugerråd, blev alle valgt uden modkandidater. Samtidig blev der også valgt en suppleant. Navne og konstituering kan ses i hovedmenuen.

Beretning og referat er sendt ud til samtlige formænd/holdledere.

Vær opmærksom på, at det nye telefon nr. er trådt i kraft. Se hovedmenuen.

Brugerrådet holder ferie i juli måned. Vi træffes på kontoret igen, tirsdag den 03.08.2021. kl. 10.00 - 11.00

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer.

 

 

Info den 19. maj 2021.

Den gode nyhed er nu, at der er færdigmalet i hele huset, fra kælder til 1. sal.

Og vores rengøringshjælp har knoklet for at blive færdig med hovedrengøringen.

Alle corona restriktioner er ved at blive udfaset.

Derfor er der mange gode grunde til at glæde sig over, at vi nu kan slå dørene op til friske og indbydende lokaler, hvor I som brugere igen kan slå kreativiteten løs.

Det stiftende årsmøde er fastsat til den 17. juni 2021 kl. 10.00

Lederne/Formænd fra alle brugergrupper har modtaget en indkaldelse med opfordring om, at der kan sendes to repræsentanter fra hver gruppe. Under normale omstændigheder, kan tre repræsentanter deltage, men i år er ikke et normalt år. Der er stadig restriktioner der gør, at vi er nødt til denne begrænsning på to. Ligesom mundbind og corona pas/test muligvis også stadigvæk er et krav.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Info 6. maj 2021

Den gamle fastnet telefon er afmeldt og erstattet med en mobil telefon.

Det betyder at der ikke længere kan ringes til 6220 1055

Det nye mobil nr. vil blive offetntliggjort umidelbart efter det stiffende årsmøde.

Indtil da, er det ikke muligt at ringe til kontoret, da der først åbnes igen efter årsmødet.

Ved behov for at booke et lokale, kan der stadigvæk rettes henvendelse til:

Grethe Sørensen            2757 1094              Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Info den 5. maj 2021

Som nævnt i den foregående nyheds info var forventningen, at malerarbejdet ville være afsluttet omkring 1. maj.

Tidsplanen holder imidlertid ikke som lovet. Derfor er vi nødt til at udsætte genåbningen til uge 20 - nærmere dato følger senere.

Til gengæld kan vi love, at det bliver dejlige friske lokaler der venter jer alle. 

Info den 20. april 2021.

Det har længe været et ønske at få malet alle lokalerne i Seniorhus Skallen.

Dette arbejde bliver nu iværksat fra på torsdag den 23. april og forventes færdigt ca. 1. maj.

I den periode kan der ikke bookes tider i huset.

Information

Seniorhus Skallen.

Møllergade 99, 5700 Svendborg

Mobil: 2172 7713

Mail: skallen@nypost.dk

Åbningstid

Åbningstider på kontoret:

Tirsdag & onsdag Kl. 10.00 - 11.00

Torsdag Kl. 12.00 - 13.00