Info den 01.07.2021.

Som tidligere annonceret, har der nu været afholdt årsmøde den 17.06.2021.

Der var en god tilslutning, 43 personer fra 22 foreninger deltog i mødet, hvor velkomst, kaffe og rundstykker var 1. punkt på dagsordenen.

Birthe Bergmann - Kultur & Fritid, aflagde en meget fin og informativ beretning om forløbet siden den 15.09.2020. hvor Svendborg Kommune modtog opsigelsen fra den nu afgåede bestyrelse.

Birthe kom samtidig ind på, hvordan den nye fungerende arbejdsgruppe, har arbejdet i perioden op til årsmødet.

Og i beretningen bliver der også redegjort for status på bookingsystemet -hvornår/hvordan det implementeres. Det nye nøglesystem lader vente på sig, af flere årsager. Affaldssortering er også blevet en realitet i Skallen.

Grethe Sørensen, kasserer i den tidligere bestyrelse, fremlagde et afsluttende regnskab. Kontoen er ophævet og saldoen overgået til Svb. Kommune. Pengene er øremærket til nye inveteringer i huset. 

Forslaget til de nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

De fem opstillede kandidater til det nye brugerråd, blev alle valgt uden modkandidater. Samtidig blev der også valgt en suppleant. Navne og konstituering kan ses i hovedmenuen.

Beretning og referat er sendt ud til samtlige formænd/holdledere.

Vær opmærksom på, at det nye telefon nr. er trådt i kraft. Se hovedmenuen.

Brugerrådet holder ferie i juli måned. Vi træffes på kontoret igen, tirsdag den 03.08.2021. kl. 10.00 - 11.00

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer.

 

 

Information

Seniorhus Skallen.

Møllergade 99, 5700 Svendborg

Mobil: 2172 7713

Mail: skallen@nypost.dk

Åbningstid

Åbningstider på kontoret:

Tirsdag & onsdag Kl. 10.00 - 11.00

Torsdag Kl. 12.00 - 13.00